Видео съдържание съставяне и управление

Екипа на Лайтмедия ООД има опит от над десет години в изработката на видеоклипове за дигитални съоръжения за външна реклама. През тези години са изработени стотици видеоклипове с най-разноабразна тематика за десетки клиенти.

С големия опит на нашите специалисти и много динамичното развитие както на технологиите така и на софтуерните продукти в обалста на фото и видео заснемането и обработката, ние непрестанно обновяваме и предлаганите от нас услуги.

За нуждите на нашите клиенти и партньори предлагаме и различни рекламни кампании свързани с мултимедийните решения за външна реклама, крос медия рекламни кампании, игри посредством директен контакт, социални мрежи и интренет решения, добаване реалност, ПР събития и други.

Видеоклипове

Стандартни видеоклипове изработени с предоставени фото и видео материали на клиента

Фото и видео

Видеоклипове със съдържание изготвено от Лайтмедия ООД посредством съставяне на концепция, видео и фотозаснемане.

3D съдържание

Видеоклипове с компютърно генерирано 2D и 3D съдържание и различни FX ефекти.

Извън стандартите

За нуждите на нашите клиенти разработваме допълнителни софтуерни решения за реализиране на крос медия рекламни кампании и добавена реалност