Лайтмедия ООД свържете се с нас

Контакти:

България, Русе 7000
ул. "Добрин Петков" №1

Тел.: 0879-001-161

E-mail: office@lightmedia.bg

Работно време: Пн - Пт, 9:00 до 17:00 ч.

Изпратете ни запитване

С настоящето и спрямо изискванията на Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни(GDPR), добрите бизнес практики и вътрешните стандарти на „Дизайнер България” ЕООД за коректни бизнес практики и защита на личните данни, ДЕКЛАРИРАМ, че предоставям доброволно личните си данни и изразявам своето изрично съгласие събраните и обработвани от „Дизайнер България” ЕООД, мои лични данни да бъдат съхранявани и използвани във връзка с настоящото запитване, съобщение и кореспондеция за обратна връзка.